♦ Úvodní stránka s přehledem novinek     ♦ Firemní kontakty     ♦ BP expert


Pověření ČNB
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost KARTO K spol. s r.o. dlouhodobě prokázala, že má organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů, bylo na základě správního řízení společnosti KARTO K spol. s r.o. dne 6.12.2011 vydáno ČNB pověření k pořádání odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování.
Pověření ČNB Tímto se společnost KARTO K spol. s r.o. stává „pověřenou osobou“ a je oprávněna pořádat odborné kurzy dle zákona č.136/2011, § 33, odstavce 3, písmena c) - pro osoby, které u právnických osob neuvedených v písmenu b) posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost - tzn. pro provozovatele kasina, pro držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále pro instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu podle zákona o platebním styku, u nichž při poskytování platebních služeb dochází k výdeji bankovek nebo mincí, jakož i pro poskytovatele služby nebo zboží, vyplácí-li zákazníkovi bankovky nebo mince nad rámec placení za zboží nebo službu (cashback).
Tygrik
© 1999 - 2023  KARTO K spol. s r.o.www.karto-k.czkarto-k@karto-k.czJste 351067 vážený návštěvník.