♦ Úvodní stránka s přehledem novinek     ♦ Firemní kontakty     ♦ BP expert


Kartotéka platidel – online

1.1 Všeobecné informace
Kartotéka platidel – onlineVzhledem k současným trendům v oblasti vývoje softwaru naše společnost zaznamenala zvýšenou poptávku po produktu informačního systému řešeného jako kompletní „outsorcingovou“ dodávku služeb. Koncem roku 2007 byl zahájen vývoj a od druhého pololetí roku 2008 jsme Vám schopni nabídnout produkt, který se nazývá Kartotéka platidel – online.

1.2 Základní popis systému
Kartotéka platidel – onlineSystém Kartotéka platidel – online byl vytvořen tak, aby byl po stránce uživatele co nejvíce podobný našemu produktu Kartotéka platidel - počítačová lokální verze. K práci se systémem Kartotéka platidel – online je třeba pouze počítače vybaveného internetovým prohlížečem (např. Internet Explorer, Mozzila, Netscape atd. ) připojeného k internetu. Rozdíl v produktech spočívá v tom, že verze Kartotéka platidel – online přináší následující výhody :
 • 1) Ve Vašem PC není instalován žádný software ani datové prostředky, systém nezabírá žádné místo na disku, vše je instalováno na serverech naší firmy.
 • 2) K systému můžete přistupovat z jakéhokoliv počítače a z jakéhokoliv místa tzn. například v zaměstnání, při práci doma, na služebních cestách atd. (při dodržení licenčních podmínek).
 • 3) Systém je pravidelně a průběžně aktualizován na našich serverech, klient pouze využívá aktualizovaných informací, ze strany klienta není třeba provádět žádné další aktualizace nebo inovace systému.
 • 4) Zcela odpadá Vaše vlastní riziko při výpadku informačního systému, za provoz odpovídá naše firma.
 • 5) Bezpečnostní výhody – data jsou umístěna v prostředí, které zaručuje zabezpečení před zneužitím nebo zcizením.
 • 6) Monitoring – je možné statisticky dokladovat, kdo, kdy a v jakém časovém rozsahu se systémem pracoval popř. s jakými daty bylo pracováno.
 • 7) Možnost výběru, ke kterým informacím máte zájem přistupovat a následně jich využívat.
 • 8) Další ……

1.3 Popis Kartotéky platidel online
Softwarový produkt Kartotéka platidel online byl vytvořen pomocí technologie Microsoft ASP (generátor dokumentace pro zobrazení v prohlížeči). Produkt je kompletně instalován a provozován na serverech naší společnosti, kde také dochází ke zpracování požadavku klienta (uživatele). Po zpracování požadavku je tento po odeslání zpět zobrazován v prohlížeči klienta (uživatele). Kartotéka platidel – online
Program byl navržen zejména pro prohlížeč Internet Explorer 7.0 a na tomto prohlížeči také optimalizován pro rozlišení 1024 x 768 pixelů, ale provozování resp. prohlížení je možné na všech předchozích verzích prohlížeče Internet Explorer včetně konkurenčních prohlížečů Mozzila Firefox, Netscape a dalších, včetně různého nastavení rozlišení Vaší obrazovky. Kartotéka platidel – online
Výběrové menu je tvořeno základní platformou ovládacích prvků Windows Compatibile Product - ovládání různých produktů na stejné platformě viz. obr.č.1. Kartotéka platidel – online
V levé části (cca.1/3) obrazovky se nachází ovládací strukturované menu Kartotéky platidel. Veškerá práce s Kartotékou platidel je omezena na tuto část (s výjimkou zvětšování detailního zobrazení), ovládání se provádí pomocí ukazovacího zařízení (myši) viz. obr.č.2. Online_1_3_2_Nahled
Pravá část (cca.2/3) obrazovky je informační částí Kartotéky platidel. Zde naleznete při Vaší práci s Kartotékou platidel několik typů formulářového zobrazení:
a) pohled na líc a rub bankovek, základní textový popis bankovek (datum vydání, v oběhu od, rozměry, papír popř. datum prekluzívní lhůty atd.) a textový popis líce a rubu příslušné bankovky (motiv bankovek, barva, číslování, tiskové techniky atd.) viz. obr.č.3. Kartotéka platidel – online
Poznámka: všechny položky v prekluzívním období jsou ve strukturovaném podmenu Bankovky označeny ! "vykřičníkem". Tyto podpoložky jsou také zvlášť uvedeny samostatně v podmenu Prekluze (již bez vykřičníku).
b) pohled na líc a rub bankovky, kde jsou graficky znázorněny jednotlivé ochranné prvky a textový popis typů ochranných prvků, ke kterým je přiřazen vždy stejný číselný kód viz. níže:
Prvek číslo 1 - Vodoznak
Prvek číslo 2 - Ochranný proužek
Prvek číslo 3 - Ochranná vlákna
Prvek číslo 4 - Soutisková značka
Prvek číslo 5 - Skrytý obrazec
Prvek číslo 6 - Opticky proměnlivá barva
Prvek číslo 7 - Iridiscentní pruh
Prvek číslo 8 - Mikrotext
Prvek číslo 9 - Hologram
Prvek číslo 10 - Horká ražba
Prvek číslo 11 - Soustředné linky
Prvek číslo 12 - Rozeta
Prvek číslo 13 - Kinegram
Prvek číslo 14 - Mikroperforace
Prvek číslo 15 - Metalická fólie
Prvek číslo 16 - Suchá ražba
Prvek číslo 17 - Ochranná ofsetová struktura
Prvek číslo 18 - Vysokoreflexní fólie
Prvek číslo 19 - Irisující povlak
Prvek číslo 20 - Průhledný prostor
Prvek číslo 21 - Transparentní plocha
Prvek číslo 22 - Ochranná liniová struktura
c) pohled na líc a rub bankovky s jednotlivými ochrannými prvky (možný pohled pouze na líc nebo na rub v případě, že se ochranný prvek nachází na líci nebo na rubu), textový popis ochranného prvku a také grafický detail prvku v případě, že ho databáze obsahuje viz. obr.č.4. Kartotéka platidel – online
d) pohled na líc a rub bankovky zobrazené pod ultrafialovým světlem (možný pohled pouze na líc nebo na rub v případě, že se ultrafialové spektrum nachází na líci nebo na rubu), textový popis zobrazených ochranných prvků bankovky pod UV lampou viz. obr.č.5. Kartotéka platidel – online
e) pohled na líc a rub mince, základní popis mince (ražba v letech, váha, průměr, materiál atd.) a dále textový popis líce a rubu mince (zobrazení, motiv, značka mincovny atd.) viz. obr.č.6. Kartotéka platidel – online
f) dále jsou v Kartotéce platidel užity další grafické a textové formuláře při zobrazování padělků, včetně zobrazení detailů pravých a padělaných bankovek (jsou-li dostupné v databázi), různé textové informace o platidlech atd. Zobrazování je obdobné jako u bodů a - e viz. obr.č.7. Kartotéka platidel – online
g) v strukturovaném podmenu "Zeměpis" naleznete pohledy na mapy jednotlivých států a všeobecné textové informace o státě (rozloha, počet obyvatel, státní zřízení atd.) viz. obr.č.8. Kartotéka platidel – online
h) pohled na líc a rub bankovky zobrazené pod infračerveným světlem (možný pohled pouze na líc nebo na rub v případě, že se infra spektrum nachází na líci nebo na rubu) viz. obr.č.9. Kartotéka platidel – online
i) teorie ochranných prvků – v strukturovaném podmenu " Teorie ochranných prvků " naleznete základní informace o jednotlivých typech ochranných prvků + grafické znázornění vybraných zástupců jednotlivých typů viz. obr.č.10. Kartotéka platidel – online
Upozornění: Kartotéka platidel online neumožňuje ukládat ani tisknout textové a obrazové informace !

1.4 Práce s Kartotékou platidel online
Levá ovládací část obsahuje jednotlivé výběrové položky s názvy států, které jsou označeny ikonou +, dále položku zeměpis, nápověda, teorie ochranných prvků a protokoly o změnách také s ikonou + viz. obr. č.1. Kartotéka platidel – online
Při jedno-kliknutí (jedno-kliknutí myši je dále uváděno pouze jako "klik") levým tlačítkem myši na symbol + u požadované položky státu se otevře strukturované menu, které obsahuje další podpoložky konkrétního státu (např. bankovky, prekluze, mince, atd.) viz. obr. č.2. Kartotéka platidel – online
Při kliknutí na ikonu + u položky např. bankovky se opět otevře strukturované menu, ovšem již s podpoložkami jednotlivých hodnot platidel Vámi vybraného státu viz. obr. č.3. Kartotéka platidel – online
Tyto položky jsou vždy řazeny podle pravidla vzestupné hodnoty a data vydání platidel. U vybraných položek hodnot platidel jsou také ikony +. Po kliknutí levým tlačítkem myši je možno dále strukturované menu rozšířit o položky ochranné prvky, přehled jednotlivých prvků, ultrafialové spektra bankovek atd. Jestliže chcete zobrazit Vámi vybranou položku, kliknutím přímo na položku provedete její zobrazení. Právě zobrazovaná a aktivní položka je vždy ve strukturovaném poli zvýrazněna tučným písmem viz. obr. č.4. Kartotéka platidel – online
Jakmile provedete kliknutím myši otevření strukturovaného menu na ikonu +, tato ikona se automaticky změní na ikonu – a opětovným kliknutím myši na tuto ikonu – otevřené strukturované menu opět uzavřete. Uzavření jednotlivých položek se provádí opačným postupem, tzn. kliknutím na ikony – viz. obr. č.5. Kartotéka platidel – online
Při kliknutí myší na symbol + u položky zeměpis se otevře strukturované menu s jednotlivými názvy států. Po kliknutí na jednotlivé položky států se zobrazí všeobecná textová informace o Vámi vybraném státu a také mapa státu, položka bude zvýrazněna tučným písmem viz. obr. č.6. Kartotéka platidel – online
Při kliknutí myší na symbol + u položky teorie ochranných prvků se otevře strukturované menu s jednotlivými typy ochranných prvků. Klinutím myši na Vámi vybraný ochranný prvek se provede zobrazení viz. obr. č.7. Kartotéka platidel – online
Při kliknutí myší na symbol + u položky Protokoly o změnách se otevře strukturované menu, kde naleznete časově seřazené změny (aktualizace) provedené v programu Kartotéka platidel. Klinutím myši na vybranou položku zobrazíte požadovaný protokol o změně viz. obr. č.8. Kartotéka platidel – online

1.5. Přihlášení do Kartotéky platidel online
Kartotéka platidel online verze je trvale umístěna na adrese http://kp.karto-k.cz . Po zadání uvedené adresy se Vám zobrazí úvodní stránka viz. obr. č.1. Zde se nabízí tři možnosti :
 • a) Po vyplnění přihlašovacího jména a hesla můžete začít pracovat s Kartotékou platidel online
 • b) Pomocí testovacího účtu si můžete vyzkoušet Kartotéku platidel online (viz. kapitola 1.6.)
 • c) Pomocí odkazu přejít na stránky společnosti Karto K spol. s r.o.
Kartotéka platidel – online
Po korektním přihlášení do systému Vám bude zobrazena úvodní obrazovka viz. obr. č.2. Úvodní obrazovka se může lišit dle toho, ke kterým informacím máte zájem přistupovat resp. dle typu licence. Obecně lze konstatovat, že v levé části části je vždy zobrazeno ovládací menu, počet přístupných (zobrazených) států je závislý na typu Vaší licence a v pravé části je zobrazena informace o Vašem přihlášení, nabídka k odhlášení a úvodní obrazovka s přehledem novinek + plus další doplňující informace ( počet přístupů, kontakty atd.). Kartotéka platidel – online

1.6. Vyzkoušení Kartotéky platidel online
Kartotéku platidel online verzi si můžete bezplatně vyzkoušet na adrese http://kp.karto-k.cz . Po zobrazení úvodní stránky zvolte prosím kliknutím na tlačítko „Vyzkoušet“ automatické přihlášení do systému, který Vám zpřístupní část Kartotéky platidel (měna Japonsko). Zde si můžete Kartotéku platidel vyzkoušet ……

2.1 Obsah Kartotéky platidel online
V současné době obsahuje informace o bankovkách, mincích a padělcích (příp. prekluzivních lhůtách) vybraných měn světa v jazyce českém, viz. tabulka č.3:
Tab.č.3
Země ISO           bankovky mince Poznámka
Anglie GBP Ano Ano obsahuje i pamětní mince
Austrálie AUD Ano Ne  
Belgie BEF Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Bulharsko BGN Ano Ne  
Česká republika CZK Ano Ano obsahuje i pamětní mince
Dánsko DKK Ano Ne  
Estonsko EEK Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Evropská měnová unie EUR Ano Ano obsahuje i pamětní oběžné mince
Finsko FIM Ano Ano v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Francie FRF Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Chorvatsko HRK Ano Ano  
Irsko IEP Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Itálie ITL Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Japonsko JPY Ano Ne  
Kanada CAD Ano Ne  
Kypr CYP Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Litva LTL Ano Ne  
Lucembursko LUF Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Maďarsko HUF Ano Ne  
Malta MLT Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Německo DEM Ano Ano v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Nizozemsko NLG Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Norsko NOK Ano Ne  
Nový Zéland NZD Ano Ne  
Polsko PLN Ano Ne  
Portugalsko PTE Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Rakousko ATS Ano Ano v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Rumunsko RON Ano Ne  
Řecko GRD Ano Ne v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Slovensko SKK Ano Ano v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Slovinsko SIT Ano Ano v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Španělsko ESP Ano Ano v prekluzi, nahrazené měnou Euro
Švédsko SEK Ano Ne  
Švýcarsko CHF Ano Ne  
Spojené státy americké USD Ano Ne  
Skutečný obsah Vámi zobrazovaných informací v Kartotéce platidel online je závislý na typu Vaší licence. Výše uvedený obsah je platný pro licenci s kompletním obsahem zobrazovaných informací.
Níže uvedené měny (i jednotlivě) je možné dále objednat jako individuální licenci za příplatek:
Země ISO           bankovky mince Poznámka
Gruzie GEL Ano Ne  
Izrael ILS Ano Ne  
Rusko RUB Ano Ne  
Srbsko RSD Ano Ne  
Turecko TRY Ano Ne  
Ukrajina UAH Ano Ne  

2.2 Typy licencí Kartotéky platidel online
Máte možnost si vybrat, jaký typ licence resp. obsah zobrazovaných informací chcete pro svoji práci se systémem Kartotéka platidel online využívat. Na výběr jsou základní tři možnosti:
 • 1. Licence kompletní : Obsahuje všechny státy uvedené v bodu 2.1. Obsah Kartotéky platidel online.
 • 2. Zvýhodněné pakety (č.1-č.5) : Obsahují nejčastěji využívané měny.
 • 3. Individuální licence : Obsahují státy Vámi vybrané.
Obsahy paketů a ceny naleznete v ceníku Kartotéky platidel online

2.3. Objednání Kartotéky platidel online
Postup pro objednání Kartotéky platidel online je následující :
 • 1) proveďte vyplnění příslušného objednávkového formuláře.
  U položky Individuál-Měny prosíme uvádět ISO zkratky států dle nabídky viz. tabulka č.1 v bodu 2.0.
 • 2) kontaktujte pana Aleše Literu (Ales.Litera@karto-k.cz) s Vaším požadavkem na objednání Kartotéky platidel online a přiložte jako přílohu objednávkový formulář.
 • 3) po vyřízení Vaší objednávky obdržíte přihlašovací jméno a heslo pro práci s Kartotékou platidel online, kterou můžete začít ihned využívat po přihlášení do systému na www adrese http://kp.karto-k.cz (poznámka – nezadávat www).
 
Tygrik
© 1999 - 2023  KARTO K spol. s r.o.www.karto-k.czkarto-k@karto-k.czJste 351045 vážený návštěvník.